Job Steunenberg I Advanta Seeds

Door regelgeving, klimaat en de Green Deal in het bijzonder is de roep om weerbaardere grassen groter dan ooit. Zowel genetisch als zaadtechnologisch zijn grote stappen gemaakt: moderne rassen zijn standvastiger en beduidend beter opgewassen tegen ziekten, betreding en andere invloeden van buitenaf. Oog voor optimalisatie van zaaitechnieken maakt bovendien dat het volle potentieel van gras benut wordt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *