17e Nationale Grasdag op de KNVB Campus in Zeist

NATIONALE GRASDAG BLIKT NAAR DE TOEKOMST VAN FIELDMANAGEMENT

Het was een drukte van belang in Zeist, waar woensdag 22 januari de 17e editie van de Nationale Grasdag plaatsvond op de KNVB Campus. Met als leidraad het thema ‘IPM als onderdeel van een chemiearm sportveldbeheer’ gaven acht specialisten hun visie op de toekomst van fieldmanagement en de rol van Integrated Pest Management (IPM) daarin. 

IPM: van theorie naar praktijk

Na de opening van dagvoorzitter Max Daniel was het woord aan Goof Rijndorp van Bras Fijnaart, die benadrukte dat een gezonde bodem en een gezond gewas cruciaal zijn voor een werkbare situatie met IPM. Joris van der Cammen haakt hier namens KYBYS en PLANN Ingenieurs op in met een praktische invulling over hoe we het beheerplan van onze grassportvelden IPM-proof maken. Monitoren, registreren, evalueren en het beheersplan bijstellen. Zo kun je waarnemingen meteen doorvoeren in de praktijk. Liset van Pinxteren van IPC Groene Ruimte pakt hier later op terug en benadrukt dat sportveldbeheerders nú aan de slag moeten met monitoren, meten en vastleggen.

Voorkomen is beter dan genezen, zo begint Peter Speek van Fertilab zijn presentatie. Een balans van voedingsstoffen door evenwichtige bemesting zorgt voor een betere weerstand van de bodem en het gewas. En ook biostimulanten spelen een grote rol bij het creëren van plantweerbaarheid en stressbestendigheid van sportvelden, zo betoogt Peter Laan van DCM.

Bezoek KNVB Campus

Na een rondgang over de KNVB Campus geeft Edward van der Geest een korte update vanuit de BSNC. Daarna laat Job Steunenberg van graszaadbedrijf Advanta ons zien wat de invloed van klimaatverandering is op de grassenveredeling en wat het belang is van een klimaatbestendig onderhoudsplan. Tot slot geeft scheidsrechter Kevin Blom ons een inkijkje in de wereld van de video-arbitrage.

NATIONALE GRASDAG 2020:
bekijk impressie en presentaties