Drukbezochte Nationale Grasdag in stadion De Kuip

De 19e editie afgelopen donderdag 2 november trok maar liefst 275 grasprofessionals naar De Kuip om te praten over het draaien van meer duurzame speeluren op gras. Ter inspiratie diende een door Advanta Seeds ingebrachte praktijkcase uit Bergen op Zoom. Naar voorbeeld van het betaald voetbal is daar een amateurveld van veldbeemddominante graszoden voorzien en doorstond vervolgens probleemloos meer dan 1.100 speeluren.

Met een andere mindset op de exploïtatie kan gras dus zeker de duurzame en goedkopere variant zijn van kunstgras. Dat is goed nieuws voor de re-transitie terug naar natuurgras, waarvan het merendeel van de aanwezigen aangaf dat deze al volop gaande is!

Na een inleiding van IPC over de Sustainable Development Goals, waar iedereen vroeg of laat mee aan de slag moet, zette circulair econoom Vincent van Rijsewijk uiteen hoe je duurzaamheid omzet in een value case. Wie denkt dat duurzaamheid enkel kostenverhogend werkt, gaat voorbij aan waarden die alleen maar aan belangrijkheid winnen, zoals CO(beprijzing), hergebruik, biobased/geen afval, inkoop via de milieukostenindicator, biodiversiteit en schoon water. Door gedragsverandering en andere keuzes te maken in energie- en brandstofgebruik, vervoer en transport, materiaal/materieel en afvalreductie is de meeste winst te behalen.

Ingenieursbureau Kybys riep de bezoekers op anders naar de inrichting en het onderhoud van sportparken te kijken teneinde duurzaamheidsambities, budgetten en kaders beter te kunnen matchen. Bras Fijnaart hield een sterk pleidooi voor het blijven innoveren in niet alleen gras, maar ook grasonderhoud. Het bedrijf ontwikkelde een klimaatadaptatief bewateringsysteem waarmee je water vasthoudt en bij droogte weer terug toepast in het veld.

Duurzaamheid vraagt ook een kritischer kijk op bemesting. Ten opzichte van 100% minerale meststoffen kennen organische meststoffen veruit de minste uitspoeling van N, P en K. Tevens geven deze de maximale stimulans aan het bodemleven, zo bleek uit resultaten van potproeven gepresenteerd door DCM.

Door overvloedige regenval en storm moest grasmeester Mario Spaans het traditionele veldbezoek tijdens de grasdag afgelasten, waarvoor uiteraard alle begrip was. Vanaf de tribune konden toch de nodige kiekjes van de heilige mat gemaakt worden, die dit jaar voor de negende achtereenvolgende keer tot beste van Nederland werd verkozen.

grasdagwat kan je op de grasdag verwachten?

Rs-service

Inspirerende masterclasses

Experts nemen je mee in de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied

Rs-service

Uniek veldbezoek

Een bezoek aan het hoofdveld van het voetbalstadion na de lunch is een unieke ervaring

Rs-service

Best practices

Bezoekers gaan huiswaarts met volop inspiratie waar ze mee verder kunnen

Nationale Grasdag is dé jaarlijkse studiedag voor eenieder die vakmatig met voetbalgras van doen heeft. Het event bundelt expertise vanuit de advieswereld, het bedrijfsleven en onderwijs en biedt een kennisplatform voor fieldmanagers, sportveldbeheerders en cultuurtechneuten. Je wordt op deze dag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de sector en bent in de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met vakgenoten uit heel het land.

SponsorsSprekers

organisatieOrganisatie

advanta
Bras
IPC
DCM
kybys
plan

LocatieLocatie

De locatie voor Nationale Grasdag 2024 is nog niet bekend.