De Nationale Grasdag – organisatie hecht veel belang aan de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om u ervan te verzekeren dat u uw persoonlijke gegevens aan ons mag toevertrouwen, willen we hier duidelijk uiteenzetten hoe wij uw gegevens behandelen.

  1. Welke gegevens verwerken wij ?

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt bij het inschrijven via de website of bij het contacteren (bijv. voornaam, naam, emailadres…). Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan de Privacywetgeving.

  1. Verwerkingsverantwoordelijke

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Limagrain Nederland BV, gevestigd aan de Van der Haveweg 2, 4411 RB Rilland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met Vestigingsnr. 000016099613. U kan de verantwoordelijke bereiken per telefoonnummer 0113 55 71 00 en e-mail info@limagrain.nl . In uitvoering van de Privacywet dient Limagrain Nederland BV als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ worden beschouwd.

  1. Doel van het verwerken van de gegevens

De vewerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens om u beter te kunnen helpen bij:

  • Uw aanmelding te registreren
  • Om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s,…
  • Om U al dan niet gegevens door te sturen over onze activiteiten (nieuwsbrief, lezingen, evenementen….)

Voor alle andere toepassingen van de gegevens zal de verwerkingsverantwoordelijke altijd voorafgaande toestemming aan de betrokkene vragen.

  1. Bescherming van uw gegevens

Limagrain Nederland BV is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons er toe uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen.

In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven indien u dat wenst. Als betrokkene heeft u eveneens het recht u te verzetten tegen verwerking van de medegedeelde gegevens. U hebt steeds recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht deze gegevens te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kan u via een email aan info@limagrain.nl dan wel middels een gedateerde en ondertekende brief aan Limagrain Nederland BV, Van der Haveweg 2, 4411 RB Rilland contact opnemen.