Martijn Corstiaensen

limagrain limagrain 26 July 2023
Bras Fijnaart presenteert innovaties vanuit de cultuurtechniek die bijdragen aan meer duurzame speeluren op gras. Zuinig omgaan met water, water vasthouden en middels een nieuwe slimme methode weer toepassen in het veld is er daar één van. Zeer actueel in het kader van de klimaatverandering en droge perioden.

Seth van der Wielen

limagrain limagrain 26 July 2023
Kybys vertelt hoe je duurzaamheidsambities inbedt in bestekken en werkbeschrijvingen. Vaak zijn prijs en tijdsdruk de leidende factoren, terwijl je ook anders kunt kijken naar het financiële plaatje van een sportveld; hoeveel mag een duurzaam speeluur kosten?

Peter Laan

limagrain limagrain 2 May 2022
DCM gaat in op de werking van duurzame meststoffen en hoe deze interacteren met het bodemleven en de weerbaarheid van het grasveld. En hoe verhoudt de kwaliteit van meststoffen zich tot de mate van uitspoeling? Ook gras geeft goede voeding nodig.

Liset van Pinxteren

limagrain limagrain 2 May 2022
IPC Groene Ruimte geeft tekst en uitleg bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Deze door de VN opgestelde ontwikkelingsagenda voor 2030 biedt belangrijke handvatten voor verduurzaming van het sportveldbeheer.