10 Jul

Door regelgeving, klimaat en de Green Deal in het bijzonder is de roep om weerbaardere grassen groter dan ooit. Zowel genetisch als zaadtechnologisch zijn grote stappen gemaakt: moderne rassen zijn standvastiger en beduidend beter opgewassen tegen ziekten, betreding en andere invloeden van buitenaf. Oog voor optimalisatie van zaaitechnieken…

10 Jul

Peter Laan I DCM Nederland

Een betere mat begint bij jezelf, maar vooral ook bij de wortel: de speelkwaliteit gaat namelijk gelijk op met de beworteling van de grasmat. Een omvangrijk internationaal onderzoek door Scientia Terra moet uitwijzen op welke wijze meststoffen en biostimulanten kunnen bijdragen aan vergroting van het wortelvolume. Nationale Grasdag…

10 Jul

In 20 jaar Nationale Grasdag is de basistheorie rond gras niet noemenswaardig veranderd, maar de toegepaste technologie, middelen en werkwijzen komen uiteraard totaal niet meer overeen met de praktijk van toen. Hoe sluiten trainingen, opleidingen en andere manieren van kennisoverdracht aan op de nieuwe behoeften van gemeenten, bedrijven…

10 Jul

Op afstand je sportvelden monitoren, terugkerende werkzaamheden robotiseren: het gebeurt allemaal volop en zal zich blijven ontwikkelen. Maar een echte fieldmanager ruikt, proeft en ziet wat een grasmat nodig heeft, zo was het vroeger en is het nog steeds. Een terug- en vooruitblik op belangrijke cultuurtechnische innovaties, soorten…

10 Jul

De ontwikkelingen in de sportveldsector volgen elkaar in rap tempo op en het onderhoud van de velden gaat daar net zo hard in mee. Welke waarde hecht jij aan de relatie met de aannemer? Wil je volledig ontzorgd worden of houd je liever zelf de touwtjes in handen?…