Liset van Pinxteren I IPC Groene Ruimte

In 20 jaar Nationale Grasdag is de basistheorie rond gras niet noemenswaardig veranderd, maar de toegepaste technologie, middelen en werkwijzen komen uiteraard totaal niet meer overeen met de praktijk van toen. Hoe sluiten trainingen, opleidingen en andere manieren van kennisoverdracht aan op de nieuwe behoeften van gemeenten, bedrijven en organisaties? We staan uitgebreid stil bij ontwikkelingen en innovaties die bijdragen aan goed beheer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *