Liset van Pinxteren

IPC Groene Ruimte geeft tekst en uitleg bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Deze door de VN opgestelde ontwikkelingsagenda voor 2030 biedt belangrijke handvatten voor verduurzaming van het sportveldbeheer.